10 psychologických knih, které vám pomohou zvládnout (nejen) tuto krizi

Share on facebook
Share on twitter
Share on google

Tři týdny karantény, home-office režimu a varovných titulků o nárůstu nemocných a obětí COVID 19 se začínají projevovat na těle i v mysli všech “zúčastněných”.  Linky psychologické pomoci nestíhají, energie ubývá a nadějné vyhlídky se vypařily společně s dalším prodloužením preventivní izolace.  Pokud se i vy začínáte občas cítit “nesví”, zkuste jednu ze zaručených antistresových strategií – namísto čtení novinových titulků svou mysl odevzdejte řádkům z oblasti psychologie, které vám (nejen) aktuální krizi pomohou překonat. Držíme vám pěsti!

Léčba traumatu – Peter A. Levine

 “Program probuzení moudrosti těla” 

“Trauma je nevyhnutelným životním faktem, nemusí být ale doživotním trestem”, to je motto jednoho z nejdůležitějších titulů zabývajících se léčbou traumatu a moudrostí těla.

 

Zavděčí se:

 1. zájemcům o psychosomatiku
 2. všem, kteří mají stále otevřenou rány z minulosti a přejí si osvojit strategie, jak je zahojit

Život samá pohroma – Jon Kabat-Zinn

“Jak čelit stresu, nemoci a bolesti za pomocí moudrosti těla a mysli”

Mindfulness neboli meditace všímavosti se na Západě v posledních letech stala významným fenoménem, jejíž léčivé účinky se začínají používat především v léčbě nadměrného stresu, úzkostných poruch a posttraumatické stresové poruchy.  Jde o duševní trénink zaměřený na prožívání přítomného okamžiku, který praktikuje mnoho známých osobností, mimo jiné Al Gore, Clint Eastwood, Oprah Winfreyová či ragbista Jonny Wilkinson.

Potřebují ji ti:

 1. Kteří ve svém životě cítí, že by měli zpomalit, ale neví jak
 2. Všichni, kteří se zajímají o meditaci a nefarmakologickou léčbu duševních poruch

Umění být – Erich Fromm

“Moderní člověk je člověk mas, vysoce socializovaný, ale velmi osamělý”, napsal Erich Fromm v díle zabývajícím se proměnou člověka od konzumního “mít” k růstovému “umění být”. Co je skutečnou podstatnou života a jak se do života zamilovat bez berliček materialismu?

Začtou se do ní všichni ti:

 1. které karanténa dohnala k otázkám, co je v životě nejdůležitější
 2. kteří si přejí najít cestu od konzumního životního stylu k minimalismu a skutečnému prožívání

Všímavost – Danny Penman, Mark Williams

“Jak najít klid v uspěchané době”

Je klinicky prokázáno, že kognitivní terapie všímavosti (MBCT) pomáhá prolomit bludný kruh neštěstí, stresu, psychického vyčerpání a úzkosti. Tuto jednoduchou formu meditace všímavosti navíc zvládne úplně každý a zabere jen pár minut denně.

Pomůže všem:

 1. vystresovaným, úzkostným a depresivním jedincům
 2. manažerům a leaderům, kteří si přejí být více efektivní

Pečuj o své démony – Tsultrim Allione

“Starobylá moudrost pro vyřešení vnitřního konfliktu”

Tibetská duchovní učitelka Tsultrim Allione vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Naopak pokud se od tohoto boje chceme osvobodit jednou provždy, musíme svůj přístup obrátit a svým démonům věnovat potřebnou péči. 

Přečtěte si ji:

 1. Pokud vedete nekonečný boj s démonem (= úzkostí, strachem, duševní bolestí), který vám brání žít šťastný a naplněný život
 2. Zajímáte-li se o jógu, mindfulness či buddhismus

 

Pohled do slunce – I. D. Yalom

“O překonávání strachu ze smrti” 

Titul No.1 pro všechny, kterým karanténa a Covid 19 nahánějí panický strach a kteří na vlastní kůži poznávají psychické a somatické stránky tzv. existenciální úzkosti. Světoznámý psychoterapeut a spisovatel I. D. Yalom ukazuje na příkladech z vlastní praxe, že mnohé psychické nemoci mají svůj původ právě v úzkosti ze smrti.

Psychologické “must read” pro:

 1. Všechny zájemce o psychoterapii, psychologii a filozofii
 2. A pro ty, kteří se čtivou a srozumitelnou formou chtějí dozvědět o strachu ze smrti a jeho překonávání

Umění uměřenosti – Svend Brinkmann

“Cesta ke spokojenosti v nespokojené době” 

Známý dánský psycholog Svend Brinkmann pojednává o výhodách skromnějšího, uměřeného, nikoli na spotřebu zaměřeného života, který není založen na individualismu zahleděném do sebe a chrání jedince před manipulací agresivního trhu. Autor poukazuje na nereálnost nutkavé honby za štěstím, typické pro pozitivní myšlení prezentované v mnoha příručkách pro osobní růst, dokládá svou teorii množstvím zajímavých myšlenek moderních i starších filozofů, psychologů a sociologů a neotřelých termínů.

Zalíbí se čtenářům:

 1. Marie Kondo a dalších myšlenkových “vůdců” minimalismu
 2. A především těm, kteří se chtějí spokojit s málem a neví, jak na to

Když se zlé věci stávají dobrým lidem – Harold S. Kushner

“Kniha pro všechny, které život zranil”

Americký židovský rabín Harold S. Kushner hovoří o bolestných věcech v lidském životě, snaží se v nich najít Boží záměr a zároveň poskytnout trpícím útěchu.

Kniha pomůže všem:

 1. Kteří se vyrovnávají se ztrátou milovaného člověka
 2. Čtenářům duchovní literatury, kteří hledají odpověď na to, zda existuje na světě “boží” spravedlnost

Ani Bůh prý není neomylný – Sherre Hirsch

“Jak procházet osudovými změnami”

Jak říká rabínka a autorka bestselleru “Když lidé plánují, Bůh se směje”, na obtížná životní období lze nahlížet různým způsobem. Sherre Hirsch nepovažuje životní krize za překážky, ale za „prahy“ a přirovnává život k přebývání v domě s mnoha místnostmi, do nichž můžeme vkročit teprve po překonání a zpracování příslušného prahu, tj. životní křižovatky.

Přečtěte si ji, pokud:

 1. máte zájem o židovskou kulturu a prostředí
 2. chcete se z krize, která svět právě potkala, poučit a odejít z ní posilněni

A přesto říci životu ano – Viktor E. Frankl

“Psycholog prožívá koncentrační tábor”

Kniha plná hlubokých a moudrých myšlenek o těch, kteří ve střetu se smrtí stáli v první linii. Viktor E. Frankl v ní vysvětluje, že v hrůzostrašných podmínkách, nezměrném utrpení, v krizích a velmi limitujících situacích lze najít smysl života a obnovit ztracenou rovnováhu.

Poučí všechny:

 1. kteří potřebují získat jiný pohled na prožívání bolesti a krizí a 
 2. naučit se v nich nejen přežívat, ale smysluplně žít
Share on facebook
Share on twitter
Share on google

Zaujal vás tento článek?

Přihaste se k odběru novinek a jako bonus navíc získáte aktuální číslo našeho časopisu.

Z nabídky obchodu